Tentoonstellingslezingen najaar 2019:

13 oktober en 24 november

Lezing 1: Jean-François Millet. Zaaier van de moderne kunst. Zondag 13 oktober, 14.30 - 16.30 uur

In het Van Gogh Museum is van 4 oktober tot 12 januari de tentoonstelling “Jean-François Millet. Zaaier van de moderne kunst” te zien Het is de eerste tentoonstelling die zich expliciet richt op de moderniteit van Millet (1814-1875) en de internationale invloed die deze Franse schilder heeft uitgeoefend. Vanaf 12 september vindt in De Mesdag Collectie in Den Haag tevens de tentoonstelling Jean-François Millet en de Haagse School plaats.

Millet wil halverwege de negentiende eeuw met doeken zoals “De houtzagers” en de “Arenleesters” concrete ervaringen uit de eigen tijd afbeelden, serieus en onbeladen. Daarbij vermijdt hij de pompeuze, heldhaftige beeldtaal van de negentiende eeuwse academie en Salon. Hij doet dat door geheel nieuwe thema’s te kiezen. De zwoegende boer en arbeider zijn tot dan toe in de kunst verwaarloosd of ter bespotting ingezet.

Millet wordt beschouwd als een van de als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de School van Barbizon. Hij heeft echter ook latere moderne kunstenaars geïnspireerd zoals Monet, Van Gogh, Munch, Modersohn-Becker, Jozef Israëls, Malewich en Dali. Deze kunstenaars hebben niet alleen veel lof voor zijn boerendoeken, maar ook voor diens tegenwoordig minder bekende schilderijen met naakten en landschappen. Ook waarderen ze Millet vanwege zijn inventieve techniek en materiaalgebruik.

Inhoud van de Lezing

In deze lezing wordt de schilderkunst van Millet geplaatst binnen de opkomst van de kunstenaarskolonies in de negentiende eeuw. Vernieuwing ontstaat in die tijd vaak op het platteland. Zijn vooruitstrevende aanpak ziet U in vele variaties terugkeren bij beroemde kunstenaars na hem. De faam van Millet blijkt een mooie leidraad voor de ontwikkeling van de moderne kunst.

Locatie Kunstvenster

IJsseldam

Ruimte voor Kunst

Gashavenstraat 53003
7418 AL Deventer

Entree: € 12,50 inclusief koffie of thee. Reserveren noodzakelijk!

Lezing 2 Mondo Mendini, de wereld van Alessandro Mendini. Zondag 24 november, 14.30 – 16.30 uur

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Groninger Museumgebouw organiseert het museum als eerbetoon aan de hoofdarchitect, Alessandro Mendini een grote tentoonstelling, die de beroemde Italiaanse ontwerper zelf kort voor zijn dood samenstelde en vormgaf (12 oktober 2019 -5 mei 2020).

De tentoonstelling bevat een ruime selectie uit zijn diverse oeuvre: van sieraden tot architectonische modellen, van huishoudelijke voorwerpen tot grote sculpturen. In deze lezing wordt de wijze waarop de kunstenaar omgaat met de rangorde tussen architectuur, autonome kunst en design – tussen ‘hoge’ en ‘lage’ kunst toegelicht. Als ontwerper van het postmodernisme is voor hem fantasie is belangrijker dan functionaliteit.

Een visueel spektakel

Mendini laat niet alleen zijn eigen werk zien, maar ook dat van kunstenaars waarmee hij zich verwant voelde zoals Signac, Kandinsky, Matisse en Schlemmer, architectuurontwerpen van Rietveld en Van Doesburg, objecten van Italiaanse vormgevers en recente schilderijen van Peter Halley. De tentoonstelling is dan ook een kleurrijke, visueel overweldigende mix van disciplines.

Zie boven voor Lokatie Kunstvenster

Entree: € 12,50 inclusief koffie of thee. Reserveren noodzakelijk!

Eerdere Lezingen

David Hockney, Van Gogh en hun liefde voor de natuur


Giacometti-Chadwick: Facing Fear


Caravaggio en zijn roemruchte navolgers belicht


Paula Modersohn-Becker: tussen Worpswede en Parijs


"The American Dream" : Realisme 1945 - 1965


Berlijn en de avant-garde: desillusie en anti-kunst 1918 - 1923

kunstvenster.nl - Copyright © 2019 ITHH.NL