Over KunstVenster

Kunst Kijken

Met Kunstvenster leid ik, Anjette van de Ven, met een rijke cultuurhistorische kennis en ervaring kunstliefhebbers door het spreekwoordelijke venster in de kunst. In mijn lezingen, cursussen en kunstreizen laat ik mijn publiek steeds door nieuwe vensters stappen en de intensiteit van kunstwerken ervaren en doorgronden. Ik zoek vooral samen met u naar schoonheid en naar ideeën in oude en hedendaagse kunst. Met een open blik, met aandacht en met passie.

Kijken door het venster

Vanaf de Renaissance probeert de kunstenaar letterlijk met zijn schilderij een venster op de wereld te scheppen. De kijker stapt als het ware door een raam. Zo staat hij zomaar in een zonovergoten Italiaans landschap, aan een feestelijk gedekte dis of te midden van ondeugende goden. In de kunst vanaf 1800 gaat het niet meer om een letterlijk venster. De traditionele illusie verdwijnt. Maar nog steeds kan het kijken door het venster een klein wonder te weeg brengen. Ik verplaats me met u via de kunstenaar en zijn tijd naar een andere wereld. U krijgt een nieuwe blik op de geschiedenis en het dagelijks bestaan.

Drs. Anjette van de Ven studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en daarna Kunstgeschiedenis. Ze werkte bij verschillende kunstorganisaties. Ook gaf zij les en deed zij onderzoek in het onderwijs. De liefde voor zowel taal en literatuur als beeldende kunst geeft een extra cultuurhistorische dimensie aan haar visie op de geschiedenis van de kunst.

Anjette van de Ven: Kunstplezier

kunstvenster.nl - Copyright © 2019 ITHH.NL