Najaarscursus 2022

De schoonheid der dingen: het object in de beeldende kunst

Onderwaardering

In deze cursus gaat het over objecten, vaak alledaagse voorwerpen. Saai? Niets is minder waar. In de hedendaagse kunst met haar verschillende media spelen objecten een onmisbare rol.

In de schilderkunst is er vanaf de zestiende eeuw het stilleven, een ondergewaardeerd genre vanwege de nabootsing van de werkelijkheid. Maar als genre kan het letterlijk alles omvatten wat niet beweegt, er is dus ruimte om het spannend te maken.

De bijeenkomsten leiden vanuit een verrassende invalshoek door de kunstgeschiedenis van de zestiende eeuw tot aan onze tijd

 Zes bijeenkomsten

Allesbehalve saai: een inleiding

De kans is groot dat je hart niet harder gaat kloppen als je aan stillevens denkt. Daarom een eerste liefdesverklaring.

Schoonheid onder aan de ladder: het stilleven in de barok

Het stilleven, het schilderen van gewone objecten zonder enige menselijke aanwezigheid, wordt lange tijd beschouwd als een lagere kunstvorm. Het zou alleen technische vaardigheid vereisen of passen bij “zwakke geesten” (denk vrouwelijke kunstenaars). Een kijkje in de beeldgeheimen van de Hollandse meesters toont een andere werkelijkheid.

De wet van de remmende voorsprong: vroegmoderne kunst en het stilleven

Paradoxaal genoeg is het vanwege de lage plaats van het stilleven en de veronderstelde banaliteit (ver verwijderd van historie en religie) dat het genre zich heel goed leent voor experimenten. Dat gebeurt in de moderne kunst tussen ongeveer 1880 en 1930. Stillevens van bijvoorbeeld Henri Matisse, Georges Braque, Carlo Carra of Chaim Soutine zijn niet alleen weergaven van statische objecten, ze vormen een voertuig om de gehele schilderkunst te vernieuwen.

Ruw materiaal: readymade en objet trouvé

Edgar Degas gaf zijn bronzen danseresje al echte satijnen schoentjes aan. Man Ray assembleert een strijkbout, voorzien van een rij spijkers met de punten naar beneden gericht. Door het toevoegen of samenvoegen van objecten kan de betekenis van een kunstwerk veranderen. Onder meer de surrealisten zijn hier meester in.

Kunst in een doos: de assemblage

Het fascinerende van de kijkdoos met objecten: een wereld in het klein in de kunst van de twintigste eeuw. De invloed van het traditionele rariteitenkabinet. Joseph Cornell toont herinneringen uit zijn kindertijd door de voorwerpen, de architectuur en constructie van de doos. Zijn werk inspireert vele moderne kunstenaars

Het ‘stilleven ’in de hedendaagse kunst; een kritische blik

Juist doordat objecten uit een specifieke periode gebruikt worden, is het meer dan andere genres een manifestatie van een tijdsbestek. Zo kan het stilleven je heel erg dwingen naar je eigen tijd te kijken. In de hedendaagse samenleving gebruiken kunstenaars objecten als middel om de relatie van de samenleving met het milieu, consumptiegedrag, massaproductie en onze gehechtheid aan de fysieke wereld te onderzoeken.

De cursus wordt  gegeven in 2 groepen

vrijdagmiddag 14.00-16.00 uur
(2, 16 en 30 sept; 28 okt; 11 en 25 nov; reservedatum 2 dec). 
Deze cursus is vol!
zaterdagochtend 10.00-12.00 uur
(3 en 17 sept; 1 en 29 okt; 12 en 26 nov; reservedatum 3 dec)

Locatie Kunstvenster

IJsseldam

Ruimte voor Kunst

Gashavenstraat 53003
7418 AL Deventer

Inschrijfgeld Voorjaarscursus

Het inschrijfgeld voor de cursus  “De Schoonheid der dingen bedraagt € 97,50 . Inclusief een kopje thee of koffie in de pauze. Ook ontvangt u een uitgebreide digitale samenvatting van de bijeenkomsten.

 

Eerdere Cursussen

De faam van München, kunststad 1850-1910


Verhalend Verbeelden


Bohemiens in de Donaumonarchie: Kunst van Centraal Europa rond 1900


What’s Up? Facetten van de Hedendaagse Kunst


Puur Natuur? Kunstenaars en hun houding tegenover het Landschap


Magneet Parijs, 1918 – 1968


Geheimen uit het Atelier, 1400 – 1750


kunstvenster.nl - Copyright © 2019 ITHH.NL