Najaarscursus 2020

De cultus van het genie: ons beeld van de kunstenaar

Op de zolderkamer?

Bij het begrip genie in de beeldende kunst zullen veel mensen denken aan Vincent van Gogh. Miskenning, excentriciteit en ziekte worden in de receptie van zijn oeuvre een teken van genialiteit. Dat komt onder meer door de brieven die Van Gogh zelf schrijft, maar het weerspiegelt ook de opvattingen over hoe een echte kunstenaar zich gedraagt. Met de komst van de romantiek worden onze moderne opvattingen gevormd over wat het betekent om kunstenaar te zijn. En tot op de dag van vandaag wordt van de kunstenaar verwacht dat hij origineel, extravagant en rebels is en zich niets aantrekt van dagelijkse praktische zaken. Tijdens momenten van inspiratie verkeert de kunstenaar in een gespannen, bijna gekwelde staat. Kunst is lijden en ontstaat vaak op een zolderkamer. Dit beeld domineert al twee eeuwen ons beeld van de kunstenaar.

Maar wie is die kunstenaar nu echt?

Wat voor type kunstenaar doet zich in verschillende perioden en maatschappelijk contexten voor? Is het genie mannelijk?  En hoe zit het met de markt en het publiek? In deze cursus gaan we dit in zes bijeenkomsten onderzoeken. U maakt via nieuwe invalshoeken kennis met bekende en minder bekende kunstenaars zoals Eduárd Manet, Aubrey Beardsley, Kazimir Malevich, Vanessa Bell, Damien Hirst en Ai-Wei-Wei. Ook bijzondere kruisbestuivingen zoals decorontwerp rondom de Russische Revolutie komen aan bod.

 • De cultus van het genie. Een introductie van de status van de kunstenaar door de eeuwen heen

 • De geboorte van het romantisch genie rond 1800

 • De bohémien en de dandy in de negentiende eeuwse kunst

 • De vroege avant-garde en de toekomstgerichte kunstenaar

 • Engelse experimenten: de excentrieke Bloomsbury groep

 • Sterrenstatus en atelierpraktijk in de huidige kunstwereld


De cursus wordt  gegeven in 2 groepen (maximaal 20 deelnemers)

Groep 1: vrijdagmiddag 14.00 -16.00 VOL

 •  4 september
 • 18 september
 • 2 oktober
 • 16 oktober
 • 30 oktober
 • 13 november
 • (reservedatum 11 december )

Groep 2: zaterdagochtend 10.00 -12.00

 • 5 september
 • 19 september
 • 3 oktober
 • 17 oktober
 • 31 oktober
 • 14 november
 • (reservedatum 12 december)

Locatie Kunstvenster

IJsseldam

Ruimte voor Kunst

Gashavenstraat 53003
7418 AL Deventer

Inschrijfgeld Najaarscursus

Het inschrijfgeld voor de cursus De cultus van het genie bedraagt € 89,50. Inclusief een kopje thee of koffie in de pauze.

De cursussen worden verzorgd conform de actuele richtlijnen van het RIVM

DE VRIJDAGMIDDAG IS VOL MAAR U BENT NOG VAN HARTE WELKOM OP ZATERDAGOCHTEND

Eerdere Cursussen

Verhalend Verbeelden


Bohemiens in de Donaumonarchie: Kunst van Centraal Europa rond 1900


What's Up? Facetten van de Hedendaagse Kunst


Puur Natuur? Kunstenaars en hun houding tegenover het Landschap


Magneet Parijs, 1918 - 1968


Geheimen uit het Atelier, 1400 - 1750

kunstvenster.nl - Copyright © 2019 ITHH.NL