Eerdere Cursussen

Puur Natuur? Kunstenaars en hun houding tegenover het Landschap

We kijken vaak onbewust naar de zee

Hoe vreemd het ook klinkt, de beeldende kunst schept mede het landschap. Een mooi voorbeeld is de zee. We kijken vaak onbewust naar de zee door de ogen van het kunstwerk of de foto.

De band van de mens met de natuur wordt in elke periode op een andere manier weergegeven. In deze cursus leert u breder te kijken naar het landschap in de beeldende kunst. Dit gebeurt via een vijftal basishoudingen uitgewerkt in een inleiding en in specifieke thema’s en bewegingen vanaf 1500 tot nu.

  • Inleiding: het landschap en de tijdsgeest
  • Als in de zestiende eeuw dat het landschap als genre voorzichtig ontstaat, symboliseren kunstenaars het landschap. In de weidse en fantastische Vlaamse panorama landschappen vallen natuur en christelijk wereldbeeld op een boeiende wijze samen.

  • Vanaf de komst van het genre van het landschap willen kunstenaars de natuur domesticeren en mooier maken. Dat leidt onder meer tot de pastorale schilderkunst. Kunstenaars van Titiaan tot Matisse scheppen een gedroomd, vaak ideaal landschap waar de mens een heerlijk bestaan geniet.

  • De Romantici verheffen juist het landschap tot drager van het sublieme. U ziet hoe de “verrukkelijke huivering” opgewekt door het woeste, ongerepte Amerikaanse landschap door nieuwkomers als Bierstadt en Cole in de 19e eeuw wordt verbeeld.

  • In de moderne kunst is het landschap aanleiding tot construeren. Dat gebeurt via abstractie en ook ruimtelijk door spectaculaire interventies in Land Art en landschapsarchitectuur.

  • Op dit moment bekommeren kunstenaars zich om duurzaamheid. In grensverleggende kunst wordt kritiek geuit op de wijze waarop we met de natuur omgaan. Hun ecologische kunst wil natuur respecteren en bewaken.

De faam van München, kunststad 1850-1910


Verhalend Verbeelden


Bohemiens in de Donaumonarchie: Kunst van Centraal Europa rond 1900


What’s Up? Facetten van de Hedendaagse Kunst


Magneet Parijs, 1918 – 1968


Geheimen uit het Atelier, 1400 – 1750

kunstvenster.nl - Copyright © 2019 ITHH.NL