Eerdere Cursussen

What’s Up? Facetten van de Hedendaagse Kunst

Duizelt het u ook wel eens?

Duizelt het u ook wel eens als u in het museum of in de publieke ruimte oog in oog staat met hedendaagse kunst? Niet vreemd want kunstenaars grijpen alles aan om hun positie in de wereld of hun visie op de maatschappij uit te drukken.

Meer greep op belangrijke tendensen

Deze cursus helpt u meer greep te krijgen op belangrijke tendensen die op dit moment de kunstwereld kenmerken. Centraal staan zes kunstenaars die nu leven en internationaal erkend zijn: Anish Kapoor, Erwin Wurm, Mona Hatoum, Olafur Eliasson, Kiki Smith en Anthony Gormly. Aan de hand van hun werk én van vergelijkbare kunstenaars verkennen we vragen naar identiteit, de rol van de vrouw, globalisering en naar de positie van de menselijke gestalte in de kunst. Het oeuvre van deze kunstenaars geeft ook inzicht in nieuwe ontwikkelingen. Om er enkele te noemen. Het publiek gaat meer en meer deel uitmaken van het kunstwerk. Veel kunstenaars hebben een hang naar het theatrale en het spektakel. Nieuwe technologie en sociale media veranderen de aard van de beeldende kunst en de focus op westerse kunst. Tenslotte zien we weer meer kunst die zich richt op het verbeteren van de samenleving.

Voor deze cursus heeft u geen rugzak vol kunsthistorische kennis nodig. We bevinden ons immers nog middenin deze kunst. Nieuwsgierigheid en een open houding zijn meer dan voldoende. 

De faam van München, kunststad 1850-1910


Verhalend Verbeelden


Bohemiens in de Donaumonarchie: Kunst van Centraal Europa rond 1900


Puur Natuur? Kunstenaars en hun houding tegenover het Landschap


Magneet Parijs, 1918 – 1968


Geheimen uit het Atelier, 1400 – 1750

kunstvenster.nl - Copyright © 2019 ITHH.NL