Verleidelijke verzamelingen

Peggy 1Verzamelingen zijn sinds de Renaissance ontstaan uit de verborgen schatten van schatkamers. Maar het zijn geen toevallige opeenhopingen, ze zijn het resultaat van gerichte passie en de toenemende belangstelling voor het artistieke, het wonderbaarlijke of het exotische. In deze cursus wordt de geschiedenis van het verzamelen in beeld gebracht en komen moderne verzamelaars en hun bijzondere collectie en hun drijfveren aan bod.

De prachtige oudheden, kunstobjecten en schilderijen van de Estes en de Medici in Italië zijn het resultaat van curiositas, imagovorming, vorstelijke representatie en encyclopedische pretenties. In de zestiende eeuw is de Kunst- und Wunderkammer van vorsten en rijke burgers een universum in miniatuur. De tijd van de Wunderkammer is de tijd van de ontdekkingsreizen. Deze leveren wonderbaarlijke producten die in geen enkele classificatie passen.Emoties zijn de kracht in de verzameling van Peggy Guggenheim. De harde criticus Clement Greenberg heeft over haar verzamelinstelling gezegd:” Haar smaak was niet altijd trefzeker en oordeelkundig. Maar ze voelde wat vitaliteit bezat. Ze beschikte over een intuïtie voor het leven die er voor zorgde dat authentieke overtuiging in een kunstwerk herkende. Dat was zeker een meer betrouwbare basis dan smaak. Zo kon zij ware originaliteit ontdekken”. Via vrienden en minnaars verzamelde zij onder meer Max Ernst, Jean Arp en Giacometti. De vaste collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam, met onder meer de waardevolle verzameling van Chagall, is te danken aan de inspanningen van de verzamelaar P.A. Regnault. Deze zakenman in onder meer verffabrikaten voor Indonesië heeft een groot deel van zijn leven kunst uit het interbellum verzameld. Paul Getty een puissant rijke oliemagnaat, zet een eerbiedwaardige traditie voort waarbij de privé-collectie tot openbare collectie wordt. Door een snel, hard en financieel sterk aankoopbeleid kan het Getty Center kwalitatief hoge kunst verwerven zoals “De irissen” van Van Gogh. Rijke, kunstminnende zakenlieden hebben voor een groot deel het moderne twintigste eeuwse museum mogelijk gemaakt. Vooral in Duitsland zijn er talloze musea met moderne kunst gesticht door fabrikanten die ook het minder daadkrachtige publiek in aanraking brengen met kunst. Peter Ludwig heeft verschillende musea voor zijn oude en moderne kunst heeft opgezet. De Russische avant-garde en kunst uit de voormalige DDR zijn bijzondere speerpunten.

In overleg kan ook uit de zes bijeenkomsten een keuze gemaakt worden voor een kortere cursus. Ook kan een aparte lezing over één verzamelaar verzorgd worden.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates

Logo (kopie)

KunstVenster