Rococo, Revolutie en Romantiek

Fragonard The Reader 1Om een betere greep te krijgen op het ontstaan van de moderne kunst met kernbegrippen als het genie, oorspronkelijkheid en subjectiviteit wordt in deze cursus het tijdperk rondom 1800 onder de loep genomen. In dit labyrint van nieuwe kunstuitingen kan de hedendaagse beschouwer zich niet altijd gemakkelijk een weg banen. Soms lijkt een werk in het geheel niet modern is of heeft het een voor onze smaak te heroïsch of sentimenteel thema. Omgekeerd zien we vaak alleen de vernieuwende penseelvoering of kleurgebruik en weten we niets over tijdsgebonden aspecten. William Turner is hiervan een typerend voorbeeld. Deze cursus biedt een veelzijdig perspectief op Rococo schilders als Chardin en Watteau, de neoclassistische idealen van de beeldhouwer Canova en de verbeelding van de gruwel van de oorlog door de Romantische Goya.

U maakt kennis met kernbegrippen als het genie, oorspronkelijkheid en subjectiviteit. Dit gebeurt door de beeldende kunst in een duidelijk cultuurhistorisch perspectief te plaatsen, dat van de revolutie, de verlichting, de macht van de Salon en het romantische verzet. Met Jacques-Louis David worden rond 1870 belangrijke markeringslijnen getrokken. Hij schildert de dagen voor en na de revolutie. In Duitsland en Engeland wordt het landschap drager van een nieuwe kijk op religie en schilderkunst.

De cursus beslaat zes bijeenkomsten.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates

Logo (kopie)

KunstVenster