Exotische fantasieën

ExotischeHet Afrikaanse masker in het werk van Picasso, de lokroep van China in huis en tuin, haremdames en slangenbezweerders bij Delacroix en Ingres, de Incatempel in de Art Deco: welke weg bewandelen deze exotische motieven in onze westerse cultuur? Het vreemde en wonderbaarlijke heeft al sinds de Oudheid de Europese fantasie in werking gezet. De toevoeging van onbekende elementen van buitenaf betekent immers een extra dimensie die in tegenstelling staat tot onze dagelijkse ervaringen.Vanuit esthetisch oogpunt kan “exotisme” omschreven worden als de imitatie van elementen uit vreemde culturen die van de eigen inheemse traditie verschillen. De smaak voor het exotische voedt zich met die culturen die ervaren worden als anders en ver van ons verwijderd.Ofwel in ruimte of in tijd.

Exotisme is een houding tegenover andere culturen die weinig realistisch is, maar des te meer vertelt over de eigen cultuur. Bij het eigen maken van de vreemde worden waarden, waarheid en werkelijkheid van de ander getransformeerd, soms fantasierijk en indringend, vaak ook triviaal en vernietigend.In de inleiding wordt de smaak voor het exotische verkend. U maakt kennis met de verzamellust van vorsten en burgers. Met de China-mode en het verschijnsel van de edele wilde. In het Oriëntalisme ziet u hoe de Europeaan het nabije oostenlaat samenvallen mede eigen fantasieën. Aan het einde van de negentiende eeuw lokt Japan en zorgen Japanse prenten voor vernieuwing in de kunst. Kunstenaar als Kirchner en beeldhouwers als Lipchitz laten zich inspireren door Afrika en de magie van het masker. Mexico tenslotte is een land waarin de vroege Europese avant-garde zich verbindt met het nationale erfgoed. Zo ontstaat erkenning van culturele veelvormigheid.

De cursus beslaat zes bijeenkomsten.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates

Logo (kopie)

KunstVenster