De symboliek van de tijd in de beeldende kunst

Poussin Tijd 1Vader Tijd is even beroemd als Amor met zijn pijl en boog. Dat is niet vreemd als we bedenken dat we hier met de belangrijkste elementen uit het leven te maken hebben: liefde en het onherroepelijk verstrijken van de tijd. Tijd is als concept een complex en veelzijdig thema. Afhankelijk van de onderliggende wereldbeschouwing is het op vele wijzen in de kunst verbeeld. Het thema heeft een rijke associatieve keten van aanverwante begrippen. Zo is er naast de bekende zandloper, de slang die in zijn eigen staart bijt: het oer embleem van de schepping en van de eeuwigheid.

In deze lezing gaat het om de iconografie van de tijd. In de iconografie staat de vraag centraal hoe en waarom in de loop van de geschiedenis bepaalde thema’s in de beeldende kunst opkomen en doorwerken. Vaak gaan motieven terug tot de oudheid. Motieven, literaire bronnen uit de klassiek Grieks-Romeinse wereld worden weer opnieuw gebruikt. Vadertje Tijd is een treffend voorbeeld. Hij is half klassiek, half middeleeuws, half westers en half oosters van oorsprong. Deze figuur met zijn attributen is een samenraapsel van symbolen die in achtereenvolgende cultuurperioden veranderd zijn en voortleven tot op de dag van vandaag. U maakt kennis met Vader Tijd als verdelger en als verhuller en met het Vanitas thema inde Barok. Voor beroemde kunstenaars is tijd een uitdagend motief. Vasari, Rubens, Poussin, Goya en Hollandse stilleven schilders gebruiken de iconografie om hun doeken (verborgen) betekenis en kracht mee te geven.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates

Logo (kopie)

KunstVenster