De Prerafaëlieten: poëtische dromen en Victoriaanse werkelijkheid

Hunt Claudio and IsabellaDe Pre-Rafaëlieten zijn een typisch Engelse groepering. Zij vormen in de negentiende eeuw de schilderende vertellers bij uitstek. In hun doeken verhalen zij aanvankelijk over de zeden van alledag, vaak gestoken in een literair of historisch jasje. Doel is het maken van doeken met een moraal. Zo komt vaak het thema van de gevallen vrouw voor, passend bij de ellendige omstandigheden van vrouwen in Londen rond die tijd. Maar dit alles gaat gepaard met een fijn ontwikkeld gevoel voor het irrationele, het juist niet-alledaagse en het erotische.

In deze lezing volgt u de Pre-Rafaëlitische Broederschap. Deze wordt in 1848 te Londen opgericht met schilders als Holman Hunt, Rossetti en Millais. Ze zijn allemaal nog piepjong. Evenals Ford Madox Brown zoeken zij naar “waarheid” in de schilderkunst, zowel inhoudelijk als schilderkunstig. Zij menen die te vinden in wat zij de tijd voor Rafaël, de middeleeuwen, noemen. In hun doeken uit zich dat in een ongelooflijk gedetailleerd realisme. Moderne gevoelens willen zij in oude thema’s doen herleven. In de tweede fase van de Broederschap zinken de Pre-Rafaëlieten mijmerend weg in een droomwereld. Onder de dekmantel van verhalen over middeleeuwse helden en heldinnen komt vooral de erotiek te voorschijn die in de eigen tijd taboe is. Rosetti, Burne-Jones en Morris vinden veel inspiratie in de Arthur legenden.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates

Logo (kopie)

KunstVenster