De Kunst und Wunderkammer: verzamellust in de 15e en 16e eeuw

WunderkammerIn de Italiaanse Renaissance beginnen vorsten met het verzamelen  van fraaie objecten en oudheden en zoeken naar indelingen hiervoor. Aan het einde van de zestiende eeuw wordt de encyclopedische verzameling heel belangrijk. In deze lezing krijgt u zicht hoe de verzamelaar in de zestiende eeuw de wereld onder handbereik wil krijgen. Door de inrichting van een vertrek, een ‘kunstschrank’ of een gesloten kabinet wordt een universum in miniatuur gecreëerd. De kosmische orde die in de cultus van rariteitenkabinet en Wunderkammer gerepresenteerd wordt, krijgt een slechte naam tijdens de Verlichting. Tegenwoordig is er veel interesse in het verschijnsel verzamelen en de daarmee verbonden opvattingen over kunst en wereld.

Het doel van een Kunst und Wunderkammer is drieledig: naast het bijeen brengen van bijzondere zaken is er gedefinieerd en geclassificeerd. In onze tijd is de ratio achter verschillende indelingen niet altijd meer te achterhalen. Het ‘theater’ met authentieke materialen én precieze reproducties van het gehele universum heeft betekenislagen die passen in een tijd met andere wetenschappelijke opvattingen. U maakt kennis met katmensen, exotica en bravoure stukjes van kunstnijverheid. Er is bijzondere aandacht voor de grillige verzameling van vorst Rudolf II te Praag.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates

Logo (kopie)

KunstVenster