Dada dames en Russische hervormsters

dada 2In Rusland ontwikkelt zich tussen 1907 en 1920 een vorm van abstracte kunst die heel bepalend is voor de ontwikkeling van de moderne kunst tot in de jaren zestig. Dada is na 1918 een tijdbom onder de gevestigde kunst. Vrouwelijke kunstenaars hebben hierin een behoorlijk aandeel. In beide stromingen hebben zij een opvallend en fascinerend aandeel. In deze lezing ontmoet u deze dappere dames.

In de Russische avant-garde spelen vrouwen in tegenstelling tot West-Europese collega’s geen marginale, maar juist een heel constructieve rol. Voor deze kunstenaressen is kunst beroep én roeping. Door creatieve zelfontplooiing hopen zij een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan een betere samenleving. Na de Oktoberrevolutie van 1917 bekleden velen van hen belangrijke posten in de kunstwereld. Ook zijn de namen van Popova, Ender en Stepanowa met technische vernieuwingen verbonden. U krijgt inzicht in hun aandeel in stromingen als Rayonisme, Kubofuturisme en Suprematisme.

Dada leeft op verschillende plekken in Europa op. in Berlijn leert u door Hannah Höch de Dadaïstische fotomontage kennen. De belangrijkste vrouw te Zürich is Sophie Taüber-Arp. Ze streeft ernaar het elementaire en spontane in volle vrijheid te laten regeren. Daarvoor maakt ze gebruik van het toeval in knipsels, houtrelïefs, borduursels en automatische tekeningen. Op de Dada-soirées is zij een opvallend danseres.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates

Logo (kopie)

KunstVenster