Chartres: het prentenboek van de Gotische kathedraal

ChartresIn deze lezing krijgt u aan de hand van de kathedraal van Chartres en de tijd waarin deze gebouwd werd een beeld van de Franse gotische leef– en denkwereld. Het Frankrijk van de dertiende eeuw bouwt lofzangen in steen die God verheerlijken en de mens verrukken. Het is een tijdperk van diep geloof dat zijn uitdrukking vindt in de grote kathedralen. Deze zijn verbazingwekkend hoge scheppingen vol ruimte en licht, haar portalen versierd met ontelbare sculpturen.

De kathedraal van Chartres is daar een prachtig voorbeeld van. Onvoorbereid vormen deze portalen een gesloten boek, hoezeer men ook van de beelden moge genieten. Maar dat boek kan men leren lezen. In tegenstelling tot de romaanse tijd is de dertiende eeuw de periode van de Middeleeuwen met een passie voor orde. De kunstzinnige weergave van heilige onderwerpen is een wetenschap geregeerd door vaste wetten. Aan de hand van theologische geschriften is het mogelijk deze orde te herkennen en te doorzien. De aankleding van de kathedraal is niet een willekeurige selectie, maar een uitputtende inventaris van de schepping. Daarom is de kathedraal niet alleen versierd met heiligen maar ook met fraaie voorstellingen uit de natuur en zijn er zelfs wijsgeren uit de Oudheid te vinden.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates

Logo (kopie)

KunstVenster