Caspar David Friedrich en de Duitse Romantiek

Caspar David Friedrich Das Kreuz im GebirgeIn deze lezing maakt u kennis met de wijze waarop in de Duitse Romantiek het filosofische denken over de natuur gestalte krijgt. U maakt kennis met bijzondere landschappen en thema’s zoals het eenzame individu, de ruïne en de romantische liefde.

In 18O8 krijgt de schilder Friedrich een opdracht voor een altaarstuk, "Het Tetschener Altar" ook wel "Het kruis in de bergen". Over dit doek wordt een felle polemiek gevoerd. Het eerste geschil over de kunst dat in de pers wordt uitgevochten. Het werk stelt een kruis voor op een bergtop bij zonsondergang. Het is geen representatie van een Christus van vlees en bloed, maar van een vergulde reliek. Friedrich geeft hiermee te kennen dat oude cultusriten voorbij zijn, verloren voor de moderne mens. Religieuze gevoelens worden nu door het landschap beleefd. Rond 1800 voltrekt zich een belangrijke verandering in het denken over de natuur. De mens gaat een andere verhouding met de natuur aan. In de achttiende eeuw, de eeuw van de Verlichting staat de geciviliseerde mens, begaafd met rede centraal: de ongetemde natuur moest getemd worden. In de Romantiek wordt dit principe haast omgekeerd. Friedrich en zijn tijdgenotengaan juist de woeste en emotionele krachten van de natuur bewonderen.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates

Logo (kopie)

KunstVenster